Smoked Salmon Taquitos at Aki Japanese Kitchen Casco Viejo Panama

Smoked Salmon Taquitos. Photo by @soydegustador